Понеделник, 15 Април 2024

Клюн

1. Клъвне ли те насън птица с клюна си, внимавай, тъй като те застрашават опасности и банкрут.

2. Видиш ли клюн на птица насън, ще претърпиш загуби.