Вторник, 9 Август 2022

Ключове

1. Ключове ако изгубиш, ще се скараш с интимния си партньор.

2. Ако намериш ключове, ще намериш вярност и приятелство.