Вторник, 23 Април 2024

Ключове

1. Ключове ако изгубиш, ще се скараш с интимния си партньор.

2. Ако намериш ключове, ще намериш вярност и приятелство.