Събота, 16 Януари 2021

Клика

1. Ако сънуваш клика, значи трябва да се приготвиш за отбрана, неприятелите ти се обединяват за решителен удар.