Петък, 27 Януари 2023

Клиенти

1. Присъни ли ви се, че имате много клиенти, бъдете особено внимателни в работата си, защото това може да е знак, че няма да ви изплатят договореното възнаграждение.