Понеделник, 27 Септември 2021

Клещи

1. Клещи ако видиш или използваш насън, приятел ще ти помогне в трудна ситуация.

2. Ако друг използва клещи, някой ще те покани за сътрудничество.

3. Счупени клещи в съня са знак за измамено доверие.