Понеделник, 15 Април 2024

Клечки

1. Гориш ли насън клечки, значи ще изпълниш плановете си.

2. Сънуваш ли кибритени клечки, ще имаш зли приятели.