Събота, 28 Ноември 2020

Клечки за уши

1. Сънувате ли, че чистите ушите си с клечки за уши, това е предупреждение, че не се вслушвате в думите на околните и ще пострадате от собственото си нехайство и прекалена самоувереност.

2. Чистите ли ушите си насън, това е знак, че може да чуете думи и истини, които няма да ви харесат.