Понеделник, 15 Април 2024

Клечка кибрит

1. Палиш ли насън клечка кибрит, значи здравословното ти състояние е в опасност.