Петък, 9 Юни 2023

Клатене, клатушкане, клатушкаш

1. Клатушка ли се в съня ти някой, ще защитаваш необмислена постъпка или ще поправяш резултатите от нея.

2. Сънуваш ли, че се клатушкаш, значи в реалността ще постъпиш лекомислено или леконравно.