Петък, 8 Декември 2023

Кладенец

1. Сънуваш ли мръсна вода в кладенеца, предстои ти предателство и измами.

2. Оглеждаш ли се насън в кладенец, ще се доверяваш на свой познат.

3. Копаеш ли насън кладенец, чакат те загуби или разходи.

4. Видиш ли насън кладенец с бистра вода, предстои ти разбирателство и добри приятели.

5. Вадиш ли в съня си вода от кладенец, ще инвестираш в имоти.

6. Видиш ли насън кладенец, ще се радваш на постигнатото.

7. .