Събота, 24 Юли 2021

Клада

1. Клада ако видиш насън, пази се от самохвалство или недискретност по отношение на близък човек.

2. Ако гориш на клада, ще станеш жертва на собствената си глупост или лекомислие.