Понеделник, 15 Април 2024

Кюнец

1. Поставяш ли или видиш в съня си кюнец, значи ще използваш някой друг да ти свърши тежката работа.