Събота, 13 Април 2024

Кичур коса

1. Ако отделяш кичур от косата си, ще имаш частични загуби.

2. Ако боядисваш отделни кичури коса, в някои области ще ти върви, а в други ще търпиш крах.