Неделя, 14 Април 2024

Кегли

1. Ако сънувате кегли, значи в повечето случаи означава, че ще се забавлявате скоро.

2. Ако те падат, значи в живота ви ще настъпи някаква промяна или пък промяната ще бъде в живота на тези, които в съня ви играят на кегли.

3. Ако вие играете с кегли, значи много лесно ще завоювате нечие сърце.