Събота, 22 Юни 2024

Казино

1. Видиш ли в съня си казино, значи в реалността ти предстои богат живот.

2. Залагаш ли в казино или го посещаваш насън, означава че има вероятност да имаш сериозна неприятността и постоянна, заради това че харчиш твърде много.