Събота, 22 Юни 2024

Казарма

1. Видиш ли в съня си казарма, означава че ще имаш трудна седмица, финансови проблеми, неприятности на работното място, кавги без успех.

2. Ако мъж сънува, че е в казарма, значи му предстоят спънки и перипетии в кариерата и в плановете свързани с работата.

3. Изпращаш ли в съня си някой в казарма, значи ти предстои да бъдеш угрижен и разтревожен за нещо или някой.

4. Сънуваш ли, че излизаш от казарма, значи ще успееш да превъзмогнеш временни трудности.

5. Жена ако излиза от казарма насън, значи ще има необикновени неприятности или ще се озове в странно положение.