Петък, 19 Април 2024

Каторга, каторжник

1. Каторга, каторжник в съня е предупреждение да не подновяваш старите си вредни навици или съмнителни познанства.