Четвъртък, 30 Ноември 2023

Кътник

1. Никне ли ти в съня кътник, ще имаш неприятности с роднини и семейството.

2. Разклати ли се или ти падне кътник, ще научиш за смъртен случай в семейството.

3. Боли ли те кътник насън, ще се грижиш за болен.

4. .