Петък, 19 Април 2024

Катер

1. Катер сънуваш ли, значи ще преследваш едни цели, а ще постигнеш други, съвсем различни.