Петък, 19 Април 2024

Катър

1. Катър в съня е предупреждение да отстояваш докрай възгледите или позициите си, ако искаш да постигнеш успех или признание.