Вторник, 16 Април 2024

Касова бележка

1. Сънувате ли, че взимате или носите в себе си касова бележка, ще и са наложи да се оправдавате и да доказвате невинността си.

2. Ще ви обвинят несправедливо в злоупотреба.

3. Давате ли на друг касова бележка, може да си имате неприятности с държавни органи.