Вторник, 16 Април 2024

Каскада, каскадьор

1. Ако ти си каскадьор в съня си, значи се излагаш на неразумен риск.

2. Ако друг е каскадьор, ще имаш хазартен, опасен приятел.

3. Водна каскада е съобщение за независещи от твоята воля промени в живота.