Вторник, 23 Април 2024

Къща

1. Видиш ли насън къщата си, но е по-различна, чакай изненади от деца или роднини.

2. Сънуваш ли пълна къща, предстои ти благоденствие и просперитет.

3. Видиш ли насън голяма и хубава къща насън, ще започнеш нов, по-добър живот.

4. Ако сънуваш празна къща, ще имаш загуби и разрушено приятелство.

5. Сънуваш ли, че къщата ти е добре устроена и уютна, предстоят ти богатство и почести.

6. Чистиш ли или измазваш къща насън, ще имаш добри наследници.

7. Видиш ли в съня си срутена къща, стопанинът й ще обеднее или ще умре.

8. Строиш ли насън нова къща, ще ти потръгне в работите.

9. Ако сънуваш чиста и подредена къща, предстои ти радост в семейството.

10. .