Четвъртък, 29 Октомври 2020

Къща нова

1. Сънувате ли нова къща, това е знак, че скоро живота ви ще промени изцяло и из основи в положителна посока.