Неделя, 21 Април 2024

Къшей

1. Гризеш ли в съня си къшей, ще обеднееш, ще загубиш имането си.

2. Видиш ли насън къшей, помогни на изпаднали в нужда роднини.

3. .