Неделя, 3 Юли 2022

Картотека

1. Картотека ако правиш насън, ще изпитваш недоверие към приятелите си.

2. Ако търсиш нещо в картотека, ще те подлагат на проверка.