Петък, 23 Април 2021

Картел

1. Картел в съня вещае неприятности с официалните власти, проблеми със съдружници и непреодолими затруднения в работата.