Вторник, 16 Април 2024

Кърмачка

1. Присъни ли ви се, че сте кърмачка, ще имате известни затруднение в живота, но ще успеете да се справите с тях.

2. Жена ако кърми в съня си, това е знак, че я чакат спокойни и щастливи дни.

3. Сънувате ли, че кърмите чуждо бебе, това е показател, че ще се радвате на обич и уважение от страна на околните.

4. Мъж, който вижда жена си като кърмачка, ще се наслаждава на семеен уют.