Сряда, 24 Април 2024

Кърма, кърмаче

1. Нямаш ли в съня си кърма, ще се отървеш от бреме или тревога.

2. Изцеждаш ли насън кърма, напразно ще се мъчиш да оправиш възникнал проблем.

3. Имаш ли в съня си кърма или я пиеш, ще те сполети нещастие.

4. Сънят вещае грижи и болести.

5. .