Петък, 1 Декември 2023

Кариес

1. Сънуваш ли, че зъбите ти имат кариес, ще претърпиш материални загуби.