Събота, 19 Юни 2021

Кариес

1. Сънуваш ли, че зъбите ти имат кариес, ще претърпиш материални загуби.