Вторник, 23 Април 2024

Кардинал

1. Кардинал че си, ако сънуваш, значи за тебе и семейството ти се задават дни на изпитание и несполуки.

2. Ако в съня си видиш кардинал с всички кардиналски атрибути и одежди чакай лоши новини.