Петък, 3 Февруари 2023

Караш мотор

1. Карате ли в съня си мотор, приемете го като предупреждение, че събитията в живота ви се развиват с шеметна скорост.

2. Ако не сте напълно отдаден или съсредоточен нещата много лесно могат да излязат извън контрол и да направите нещо, за което после ще съжалявате.

3. Сънувате ли, че карате мотор - бързо ще постигнете успех, но ако не внимавате, бързо ще загубите постигнатото.