Петък, 29 Септември 2023

Каране

1. Ако сънуваш, че в съня си управляваш автомобил значи, че си взел здраво в ръце живота си и ще постигнеш успех в начинанията.

2. Шофирането насън може да означава, че хората ще несправедливо ще осъдят някои твои постъпки като лекомислени и незрели.

3. В последствие ще осъзнаят, че не са били прави.

4. Ако в съня си управлявате влак има опасност да попаднете в напечена ситуация, която ще бъде извън ваш контрол.