Сряда, 27 Септември 2023

Капсула

1. Капсула в съня съобщава за предстоящи проблеми с жилището или с някакъв недвижим имот.

2. Възможна е смяна на квартирата.