Понеделник, 30 Ноември 2020

Капела

1. Носиш ли насън нова капела, значи ще имаш нови приятели.

2. Привързана с панделка капела, значи ще ти тежи нещо, ще се измъчваш.

3. Сънуваш ли капела от слама, значи ти предстои да се радваш на малки радости.