Петък, 25 Юни 2021

Капандура

1. Видиш ли в съня си капандура или гледаш през нея, означава че спокойно и оптимистично ще вземеш решение за сложен и объркан проблем.