Вторник, 6 Декември 2022

Капан

1. Поставяш ли капан за мишки или други животни, значи ти предстои радост от финансово развитие и успех.

2. Сложен ли ти е капан насън, значи ти предстои да бъдеш потърпевш от клюки и интриги по твой адрес.

3. Сънува ли жена, че поставя капани, означава че няма да оправдае гласуваното й доверие.