Четвъртък, 22 Октомври 2020

Къосе

1. Къосе (виж брада).