Четвъртък, 17 Юни 2021

Кантар

1. Теглиш ли нещо на кантар насън - печалба и късмет.

2. Ако видиш кантар в съня си - ще чуеш съвети.

3. Сънуваш ли, че ти се теглиш на кантар, значи ти предстои голям проблем със здравето.