Понеделник, 28 Ноември 2022

Канче

1. Използваш ли или виждаш канче в съня си, означава че ти предстои да пестиш за другиго, да се ограничаваш и въздържаш от нещо, да се лишаваш.