Вторник, 4 Октомври 2022

Канцелария

1. Сънуваш ли канцелария, означава че ще имаш бюрократични пречки и административни неприятности.