Петък, 17 Септември 2021

Камертон

1. Видиш ли насън, чуеш или използваш камертон, значи очаквай да бъдеш оценяван, изпитван, сравняван с някой друг и проверяван.