Петък, 24 Септември 2021

Камериерка

1. Видиш ли в съня си себе си като камериерка, значи ти предстои да страдаш от това, че не те уважават и почитат шефовете ти.

2. Сънуваш ли, че имаш камериерка, означава че ще имаш не благоприятни събития или промени в къщи.

3. Имаш ли любовни отношения в съня си с камериерка, означава че има вероятност да навредиш на добрия си имидж сред близките или колегите.