Четвъртък, 16 Септември 2021

Камара (виж парламент, сенатор)

1. Ако сънуваш, че си член на камара на сенат, означава че ти предстои да постигнеш бързо голяма кариера, да се издигнеш в обществото.