Петък, 19 Август 2022

Кама

1. Видиш ли насън кама, значи ти предстои схватка с врагове и съперници.

2. Раниш ли насън някой с кама, значи ти предстои да победиш конкурент, а ако го убиеш с кама, значи че няма да бъдеш щастлив от това, че си пожънал успехи или победата ти няма да доведе за желания резултат.

3. Ранят ли те в съня ти с кама, значи ще те победят или ще изгубиш нещо много важно.