Петък, 17 Септември 2021

Калпак

1. Носиш ли или имаш калпак в съня си, означава че ти предстои да мечтаеш за богатство, благополучие, известност и уважение.

2. Сънуваш ли, че капакът ти пада от главата ти, значи има вероятност да изгубиш нещо важно или да те съкратят от работното място.

3. Видиш ли в съня си някой да носи черен, рунтав или астраганен калпак, значи ти предстои да изпитваш завист от това, че някой живее в богатство и си позволява много неща.