Вторник, 16 Август 2022

Кални дрехи

1. Сънуваш ли, че носиш кални дрехи ще те оклеветят.