Петък, 9 Декември 2022

Кални дрехи

1. Сънуваш ли, че носиш кални дрехи ще те оклеветят.