Четвъртък, 16 Септември 2021

Каляване

1. Каляване (виж закалка, закаляване).