Петък, 25 Юни 2021

Каляване

1. Каляване (виж закалка, закаляване).