Събота, 23 Януари 2021

Калимавка

1. Сънуваш ли калимавка, означава че ти предстои да бъдеш потърпевш от интрига.