Събота, 26 Ноември 2022

Кален път

1. Когато сънувате, че пътя по който вървите е кален това е предупреждение да си обърнете внимание на здравословното състояние, защото може да ви нападне коварна болест.

2. Ако насън вървите по кален път, ще се ядосвате, ще научите неприятни новини.

3. Кален път да видите насън е предвестник за възможни финансови загуби.